Lobbyen en meer!

Thonon Folz | Public Affairs

Lobbyen | Belangenbehartiging

We bieden een breed palet aan diensten aan om u te helpen beter uw belangen te behartigen. 
We geven adviezen, trainingen en workshops, maar we schrijven ook graag uw brieven of position papers. We voeren ook gesprekken namens u om coalities te bouwen voor een sterkere en bredere lobby. En, last but not least, we ontwerpen serious games om te oefenen met belangenbehartiging.

Strategisch adviseren

Wij vinden niets mooiers dan mensen helpen zich een weg te hakken door de jungle die overheid en politiek heet. Dat doen we niet alleen via workshops & trainingen maar ook door advies te geven. We vinden dat advies over lobbyen en belangenbehartiging voor iedereen bereikbaar moet zijn, dus we kijken graag met u wat we kunnen doen binnen uw mogelijkheden en met uw netwerk en achterban.

Workshops & Trainingen

“Leer mij het zelf te doen,” was het credo van Maria Montessori. Op dit credo zijn ook onze trainingen gebaseerd. Niet ons voor de groep zien praten, maar vooral zelf doen. In bijna al onze trainingen zit daarom een oefening om zelf mee aan de slag te gaan. En als we dan iets moeten uitleggen, dan doen we dat in verbinding met de deelnemers en met ruimte voor vragen en discussie.                                  

Overtuigend schrijven

Hoe vaak komt u niet bij iemand met wie u iets wilt bespreken die vraagt “Heb je ook iets op papier?”. Niet zo raar, want achter uw gesprekspartner gaat nog een wereld van beslissers schuil. Die konden niet bij het gesprek zijn maar willen misschien wel nalezen wat uw ideeën zijn. ‘Misschien’, want vorm en inhoud moeten wel in hun straatje passen. Samen met u gaan we daarom na welke vorm en inhoud bij uw ‘wereld van beslissers’ past.

Serious games ontwerpen

We kunnen u helpen beter uw belangen te behartigen door u te adviseren en te trainen. Maar… we kunnen ook een serious game ontwerpen waarmee u dit spelenderwijs kunt leren. De game zelf kan variëren van een opdracht rondom een fictieve casus tot een volledige serious game met spelkaarten en al.
 

Omgevingswet: Training & Adviseren

In 2021 (dus binnen twee jaar en binnen deze raadsperiode!) gaat de Omgevingswet in. Vanaf dat moment gaat de gemeente(raad) over hoe streng de regels rondom geluid, geur, uitstoot en andere milieuzaken moeten zijn. Ook veranderen een aantal regels: een opslag gevaarlijke stoffen die misschien op 31 december 2020 nog aan de wet voldeed, hoeft dat op 1 januari 2021 niet meer te doen.

Coalities: Bouwen & Behouden

“In je eentje ga je sneller, maar samen kom je verder,” luidt de verkorte vorm van een Afrikaans gezegde. Opbouwen van een coalitie van organisaties die uw belangen delen kost inderdaad tijd. Maar als die coalitie staat, dan kan het hard gaan: alle achterbannen gaan ook uw verhaal vertellen, u krijgt toegang tot contacten waar u voorheen geen voet aan de grond kreeg en elke politieke partij heeft wel een organisatie in uw coalitie met wie ze zich verbonden voelt.

Stuur een bericht