Omgevingswet

Thonon Folz | Public Affairs

Royal HaskoningDHV

 

Omgevingswet in 2021 

In 2021 (dus binnen twee jaar en binnen deze raadsperiode!) gaat de Omgevingswet in. Vanaf dat moment gaat de gemeente(raad) over hoe streng de regels rondom geluid, geur, uitstoot en andere milieuzaken moeten zijn. Ook veranderen een aantal regels: een opslag gevaarlijke stoffen die misschien op 31 december 2020 nog aan de wet voldeed, hoeft dat op 1 januari 2021 niet meer te doen.

Samen met Royal HaskoningDHV kunnen we:

Z

Quickscan maken

Met een Quickscan inschatten wat de impact van de Omgevingswet op uw bedrijf of organisatie is

 

Z

Impact bepalen

Bepalen hoe u de impact kunt beperken of hoe u er alvast rekening mee kunt houden

 

Z

Relatiemanagment opzetten of verbeteren

Bekijken hoe u een goede band opbouwt met ambtenaren, wethouders en raadsleden die straks over de milieuregels gaan beslissen

 

Z

Adviseren over invloed uitoefenen

Adviseren op welke momenten, onderwerpen en personen u invloed moet uitoefenen om het lokale milieubeleid voor u effectief te laten zijn.

Strategisch adviseren

Trainingen

l

Overtuigend schrijven

Serious Games Ontwerpen

Omgevingswet: Training & Adviseren

Coalities bouwen

Stuur een bericht