Trainingen 

Thonon Folz | Public Affairs

 

“Leer mij het zelf te doen,” was het credo van Maria Montessori. Op dit credo zijn ook onze trainingen gebaseerd. Niet ons voor de groep zien praten, maar vooral zelf doen. In bijna al onze trainingen zit daarom een oefening om zelf mee aan de slag te gaan. En als we dan iets moeten uitleggen, dan doen we dat in verbinding met de deelnemers en met ruimte voor vragen en discussie.

Voorbeelden van ons werk:

Z

Infoavond over verkiezingen

Voor het expat center van de gemeente Utrecht hebben we aan zo’n 80 expats uitgelegd hoe de gemeentepolitiek werkt, en het Kieskompas vertaald in het Engels.

 

Z

Training

Voor netbeheerder Stedin hebben we een training gegeven aan accountmanagers: hoe werken gemeenten? Welke afdelingen zijn voor hen belangrijk? Hoe krijgen ze daar medestanders voor de grote opgaven waar ze soms voor staan, waaronder de energietransitie?

 

Z

Workshop

Voor energiecoöperatie Lingewaard Energie hebben we een workshop verzorgd over het nieuwe gemeentelijke coalitieakkoord: waar zitten aanknopingspunten voor hun boodschap? Wie zouden bondgenoten kunnen zijn? We hebben ook een gesprek geoefend met een raadslid, wethouder en ambtenaar waarin we de nadruk hebben gelegd op het vinden van haakjes bij de gesprekspartner om de boodschap aan op te hangen.

 

Z

Training

Voor een gezondheidsfonds hebben we meerdere trainingen georganiseerd voor ‘lobbyvrijwilligers’. We hebben daarin uitgelegd hoe de gemeentepolitiek werkt, een handreiking geschreven en geoefend met het voeren van gesprekken met raadsleden van verschillende politieke partijen.

 

Z

Discussie begeleiden

Voor een lokale koepel van sportverenigingen hebben we een discussie begeleid waarin we hun belangen hebben vergeleken met de standpunten van de voor hen belangrijkste raadsleden. Uit de discussie is vervolgens een gedragen aanpak gekomen die de koepel verder (succesvol) gevolgd heeft.

Strategisch adviseren

Trainingen

l

Overtuigend schrijven

Serious Games Ontwerpen

Omgevingswet: Training & Adviseren

Coalities bouwen

Stuur een bericht