Wie zijn wij

Thonon Folz | Public Affairs

Twee professionals in business

Ivo Thonon

Ivo Thonon is van oorsprong fysisch geograaf. Hij is meer dan tien jaar op lokaal en regionaal niveau actief voor een politieke partij. Na zijn studie en promotie is hij gaan werken als milieuadviseur en projectmanager bij onder meer Royal HaskoningDHV. Daarna werkte hij voor een politieke partij en was hij lid van Provinciale Staten. In die rollen heeft hij veel samengewerkt met wethouders, raadsleden, Statenleden, gedeputeerden, griffiers en ambtenaren. Nu brengt hij die twee werelden samen en adviseert hoe beter uw belangen te behartigen bij lokale overheden.

              

Harmony Folz

Harmony Folz heeft een BA van Yale University in psychologie en een MA in planologie/sociale geografie, met een groot accent op stakeholder management/omgevingsmanagement. Voor haar MA is zij afgestudeerd op gedragsverandering. Zij heeft bij een Canadese tegenhanger van de Vereniging Nederlandse Gemeenten gewerkt en snapt hoe beleid tot stand komt. In die rol heeft ze veel met wethouders, raadsleden en burgemeesters samengewerkt. Harmony heeft ook ervaring in het hoger onderwijs en gebruikt die voor het opzetten van trainingen en workshops en het ontwerpen van serious games.

              

 

Lid van:

 Beroepsvereniging Voor Public Affairs. We hebben het Handvest van de BVPA onderschreven.

 Happy Planet Professionals, een netwerk voor freelancers die werken aan het beter achterlaten van de aarde dan hoe ze hem aantroffen.

Stuur een bericht